Getxoko Udalak Getxoko historian emakumeek egindako ekarpenari buruzko III ikerketa beka deitu du.

Emakumeek historia eta bizitza kultura, sozial, ekonomiko edota politikoan egin duten ekarpena berreskuratzea eta ezagutzera ematea da bekaren helburua.

Lan proiektuak datorren 2006ko abenduaren 19ra arte aurkeztu beharko dituzte interesatuek.

Lanak aztertuko duen gaia emakume batek modu indibidualean, emakume talde batek edo Getxoko emakumeek kolektibo gisa Getxoren historian izan duten paperari buruzko informazioa eskaintzen duen edozein ikerketa izango da.

Dotazio ekonomikoa 10.000€koa izango da.

El Ayuntamiento de Getxo ha convocado la III Beca de investigación sobre la aportación de las mujeres a la historia de Getxo.

El objetivo es recuperar y dar a conocer la historia de las mujeres getxotarras y su contribución a la vida cultural, social, económica y/o política es.

Plazo de presentación de proyectos hasta el 19 de diciembre de 2016.

El tema de estudio será cualquier investigación, sobre una mujer de forma individual, grupo de mujeres o de las mujeres de Getxo como colectivo, que aporte información acerca del papel de las mujeres en la historia pasada del municipio.

La dotación económica es de 10.000 €.

Getxoko Udala / Ayuntamiento de Getxo

Urgull z/g, 2. solairua

48991 Getxo

(94 4660136

Historia ikerketa beka Getxo.pdf