CEAR-EUSKADIK, ERREFUXIATUEN LAGUNTZARAKO EUSKADIKO BATZORDEAK, ERAGIN ETA PARTE-HARTZE SOZIALAREN ARLOKO TEKNIKARI LANPOSTU BATEN DEIALDIA EGIN DU

CEAR-Euskadi 1996an sortu zen, gobernuz kanpoko erakunde gisara. Gure egitekoa da nazioarteko babesa behar duten edota kanporatuak izateko arriskuan dauden errefuxiatuen, desplazatuen, aberrigabeen eta etorkinen giza eskubideak babestea eta sustatzea.Horretarako, esku-hartze sozialeko eta eragin eta parte-hartze sozialeko prozesuak baliatzen ditugu.

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA

Gizartea eraldatzen laguntzea, eragin eta parte-hartze sozialeko prozesuen bidez, eta erakundearen xedearekin eta ikuspegiarekin bat etorriz, beti ere.

EGITEKO NAGUSIAK – ARDURAK

 • Eragin politikoko eta herritar kritikoak sortzeko proiektuak identifikatzea, prestatzea, gauzatzea eta justifikatzea.
 • Behartutako migrazioen arrazoiei, ondorioei eta haien inguruko ekintza-proposamenei buruzko ikerketak egitea.
 • Ezaguera kritikoa sustatzea harrera emateri eta migrazioei buruz, horrekin lotutako egitasmoak eta ekintzak (kanpainak, argitalpenak, hitzaldiak, jardunaldiak, mintegiak eta tailerrak) prestatuz, gauzatuz eta ebaluatuz.

EZAGUERAK

 • Giza eta gizarte-zientzien arloko titulua
 • Ezaguerak Esparru Logikoaren Ikuspegiaren prozedurei buruz edo egitasmoak prestatzeko beste tresna batzuei buruz
 • Immigrazioaren eta harrera ematearen arloko ezaguerak giza eskubideen ikuspuntutik
 • Nazioarteko babes-mekanismoei arloko ezaguerak
 • Giza eskubideei eta gizarte-eraldaketarako hezkuntzari buruzko ezaguera teoriko eta praktikoak giza eskubideen ikuspuntutik
 • Ikuspuntu feministari eta horren aplikazioari buruzko ezaguera teorikoak eta praktikoak
 • Taldeak bideratzeari eta dinamizatzeari buruzko ezaguera metodologikoak
 • Informazioa aztertzeko eta sistematizatzeko, eta ondorioak ateratzeko gaitasuna
 • Idatzizko adierazpena
 • Tresna informatikoak menderatzea

ESPERIENTZIA

 • Hiru urteko esperientzia, gutxienez ere, gizarte-eraldaketarako hezkuntzan
 • Esperientzia Esparru Logikoaren Ikuspegia baliatuz proiektuak identifikatzen, prestatzen, gauzatzen eta justifikatzen

GAITASUNAK
Gaitasun pertsonal eta sozialak:

 • Taldean lan egitea
 • Prozesuei eta erakundeari buruzko ikuspuntu globala izatea
 • Ideia berriak sortzeko gaitasuna, sormena eta berrikuntza
 • Enpatia eta asertibotasuna
 • Laguntza eskatzeko eta kritikak edo jarraibideak onartzeko gaitasuna

Gaitasun teknikoak:

 • Antolatzeko eta plangintza egiteko gaitasuna
 • Jendaurrean hitz egiteko gaitasuna

JARRERAK

 • Jarrera kritikoa desberdintasunen aurreanInplikazioa gizarte-eraldaketan
 • Ikasteko eta erronka berriei heltzeko gogoa
 • Diskrezioa eta konfidentzialtasuna

AINTZAT HARTUKO DIRA

 • Hizkuntzak:lehentasuna emango zaie lana euskaraz egiteko gai diren pertsonen hautagaitzei.(Horretarako, bidali motibazioei buruzko gutuna bi hizkuntzatan).
 • Boluntario gisara eta gizarte aktibismoaren arloan esperientzia izatea.
 • CEAR-Euskadin lan egin izana edo erakundearekin lankidetzan aritu izana.

LAN-BALDINTZAK

BITARTEKO LAN-KONTRATUA (erreserbatutako lanpostu baten ordezkapena).

Aurreikusitako hasiera:berehalakoa.
Lantokia:Bilbo.
Soldata erakundearen baremoarekin bat datorrena izango da.

ESKABIDEAK

Hautagaitzak (CVa eta motibazioei buruzko gutuna nahitaezkoak dira) maiatzaren 21a baino lehen bidali beharko dira, ERREFERENTZIA honekin:ERAGIN ETA PARTE-HARTZE SOZIALEKO LANPOSTUA, helbide elektroniko honetara: seleccion@cear-euskadi.org