Euren prozesuen protagonista

CEAR-Euskadin arreta ematen diegun pertsonen garapen osoa sustatzeko lan egiten dugu. Pertsona guztiak ahalduntzea eta norbera bere prozesuaren protagonista izatea bultzatzen dugu. Gure azken helburua da kulturen arteko elkarbizitzatik gizarte-eraldaketa sustatzea.

Emakume eta gizonen arteko ekitatea

CEAR-Euskadin uste dugu erakundeak ez direla neutroak genero-kontuetan, gizartean indarrean dauden balioek, indar-egitura nagusiek eta emakumeak menperatzen dituen desberdinkerian oinarritutako sistema patriarkalak baldintzatzen baitituzte..

Horregatik, Ekitatearen Aldeko Ekintza Plan bat egin dugu, 2015-2018 Plangintza Estrategikoaren barruan, eta Emakunderen erakunde laguntzaile gisa gure konpromisoa berritu dugu, laugarren urtez jarraian.

Metodologia

CEAR-Euskadin 2015-2018 Plan Estrategikoa ); horrek erakundearen 6 xede nagusiak definitzen ditu:

  • Pertsona etorkin, errefuxiatu eta aberrigabeen garapen osoa
  • Beren eskubideen defentsa, nazioarteko babesa eta kulturen arteko elkarbizitzaren sustapena
  • Prozesuen bidezko kudeaketaren finkapena
  • Taldearen garapen pertsonala eta profesionala
  • Baliabide ekonomikoen kudeaketa eraginkor eta jasangarria
  • Ekitatearen sustapena erakundearen bizitzan eta ekintzetan

Prozesuen bidezko kudeaketa

Gure estrategia gauzatzeko, prozesuen bidezko kudeaketa hautatu dugu


Prozesu estrategikoak
Erakundearen plangintza, zuzendaritza eta kudeaketari dagozkionak

Babes-prozesuak
Hala nola, kudeaketa ekonomikoa edo baliabide eta hornitzaileen kudeaketa

Prozesu operatiboak
Erakundeak berez dituenak: Arreta soziala, juridikoa, prestakuntza eta lanaren arlokoa, psikologikoa, sentsibilizazioaren arlokoa, intzidentzia politikoa, parte-hartze soziala eta komunikazio publikoa.

PREMIE kudeaketa-eredua

Etengabeko hobekuntzaren aldeko apustuari jarraikiz, gure barne-kudeaketa PREMIE kudeaketa-ereduan oinarrituta dago; 2009an ekin zitzaion horri.

2014ko ekitaldian zehar, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Tecnalia enpresak CEAR-Euskadiren kalitate-sistemaren ikuskaritza gauzatu zuten. Emaitzak positiboak izan ziren eta, hortaz, PREMIE DIPLOMA 2019ra arte berritu dugu.