CEAR-Euskadik bere kontabilitateari kontu-ikuskaritza egin diezaiotela eskatzen du, bere borondatez; lan hori PKF ATTEST Servicios Empresariales SL enpresak egiten du, eta aldekoa izaten da. Erakundearentzat oso garrantzitsua da egiten dugun jardueraren gardentasuna. Azken ekitaldiaren (2019) kontu-ikuskaritza ikus dezakezu.

CEAR-Euskadiren 2019ko kontu-ikuskaritza